Charity

As warm as a real home

Casa Hogar

Bij The Media House zijn we ervan overtuigd dat bedrijven verder dienen kijken dan louter winstbejag en hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten opnemen. Ook wij dragen ons steentje bij. Zo zetten we onze schouders onder Casa Hogar, een t(e)huis waar kinderen prespectieven krijgen voor de toekomst, in Toluca, Mexico.

Casa Hogar werd initieel in het leven geroepen ten tijde van de deelname van onze Rode Duivels aan het WK Voetbal in 1986, onder impuls van dokter Michel D’Hooghe. Straatkinderen werden er opgevangen in een warme thuis, kregen de gelegenheid om te studeren of een vak aan te leren en werden zo uit de prostitutie en het drugsmilieu gehouden.

fondsenwerving

The Media House stond mee aan het roer tijdens de organisatie van een gala-event dat doorging op 8 juni 2017 in het Lauretum te Jabbeke en waarop ruim 450 personen aanwezig waren.  De fondsenwerving ging van start en er werden ‘peters’ ingeschakeld die met hun inzet en bekendheid voor verse ruchtbaarheid moeten zorgen.

Het spreekt voor zich dat alle gepresteerde uren en diensten door The Media House gratis en met de glimlach werden uitgevoerd. Het geluk van een kind valt niet in geld uit te drukken!

Casa hogar
Casa hogar
Casa hogar
GBL Studio werkte ook mee aan de organisatie van een gala-event dat doorging op 8 juni in het Lauretum te Jabbeke en waarop ruim 450 personen aanwezig waren
Met een donatie aan Casa Hogar geef je kinderen een volwaardige toekomst